การนับถือผี

การนับถือผี

แต่เดิมกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่แถบบริเวณต้นแม่น้ำสาละวินในประเทศจีนแล้วได้อพยพเข้าสู่พม่าและไทย มิชชั่นนารีชาวอเมริกันซึ่งได้เข้าไปทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในพม่าราวพุทธศตวรรษที่ 24 ได้บันทึกว่ามีชาวกะเหรี่ยงอยู่เป็นจำนวนมากในพม่าสมัยนั้น ต่อมาเมื่อมีความขัดแย้งระหว่างพม่ากับรัฐกะเหรี่ยงรวมทั้งชนกลุ่มน้อยกลุ่มอื่น ๆ จึงเป็นแรงกดดันที่ทำให้กะเหรี่ยงจำนวนมากอพยพเข้าสู่ประเทศไทยโดยได้อาศัยอยู่ตามภูเขาในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ

กะเหรี่ยงจัดอยู่ในกลุ่มชนตระกูลภาษาจีน – ธิเบต ปัจจุบันมีจำนวนชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ในประเทศไทยกว่า 347,242 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อยคือ กะเหรี่ยงสะกอ เป็นกลุ่มที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด กะเหรี่ยงโป ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน กะเหรี่ยงปะโอ อาศัยอยู่ในแม่ฮ่องสอน เชียงรายมีเพียง 5 หมู่บ้านและกะเหรี่ยงคะยา หรือ ยางแดง อาศัยอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นกลุ่มที่มีเพียง 1 – 2 หมู่บ้าน

ความเชื่อและศาสนาของกะเหรี่ยงได้มีอิทธิพลมากต่อการกระทำที่พวกเขาปฏิบัติกันในวิถีชีวิตประจำวัน ดังนั้นกะเหรี่ยงจึงให้ความสำคัญในสิ่งลี้ลับพลังที่อยู่เหนือธรรมชาติ นั่นคือการนับถือผี ผีที่กะเหรี่ยงนับถือและมีความสำคัญมากได้แก่ผีเจ้าที่ ผีบรรพบุรุษและผีต่าง ๆ ที่สิ่งสถิตอยู่ตามป่าเขา ลำน้ำ ในไร่และในหมู่บ้าน ผีที่ถือกันว่าเป็นผีร้ายนั้น เชื่อว่าเป็นผีที่จะทำให้ประสบความเจ็บป่วย จึงมีแต่การเอาอกเอาใจด้วยการเซ่นไหว้สังเวยด้วยอาหารต่าง ๆ ได้แก่หมู ไก่และเหล้า ปัจจุบันมีกะเหรี่ยงบางส่วนหันไปนับถือพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนากันมากขึ้นด้วยความเชื่อดั่งเดิมจากนิทานที่ว่า

แรกเริ่มเดิมทีนั้น มนุษย์ทั้งปวงเป็นพี่น้องกัน กะเหรี่ยงเป็นพี่ชายใหญ่ ฝรั่งผิวขาวเป็นน้องคนหนึ่ง พระผู้เป็นเจ้าได้มอบแผ่นอักขระให้พี่น้องทุกคน แต่กะเหรี่ยงทำของตนเองหายทำให้ต้องตกระกำลำบากมาจนทุกวันนี้ ในตำนานได้มีคำทำนายที่กล่าวว่า น้องผิวขาวจะนำแผ่นอักขระข้ามน้ำข้ามทะเลมามอบให้ ชีวิตพี่ใหญ่จึงจะดีขึ้น

ด้วยเหตุนี้เมื่อมิชชั่นนารีเข้ามาเผยแผ่ศาสนาจึงได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี เพราะถือเป็นเหตุการณ์ที่ตรงกับคำทำนาย ดังนั้นคนกะเหรี่ยงในประเทศไทยจึงเปลี่ยนไปถือคริสต์กันไม่น้อย สำหรับความเชื่อแบบพุทธนั้นมีความใกล้เคียงกับการนับถือผี ชาวกะเหรี่ยงมีความเชื่อว่า สภาพชีวิตที่แร้นแค้นปราศจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจและจิตใจ ชาวกะเหรี่ยงจึงปรารถนาจะพบผู้ที่สามารถพาพวกเขาไปสู่ความสุขสันติและอุดมสมบูรณ์ ชาวกะเหรี่ยงจึงยอมรับศาสนาใดๆก็ตามที่เข้ามาเผยแผ่โดยง่าย ส่วนผู้ที่นับถือผีก็อาจจะนับถือศาสนาพุทธไปด้วยก็ได้ โดยเมื่อถึงวันพระก็จะไปทำบุญตักบาตร ขณะเดียวกันก็ไหว้ผีเจ้าที่เจ้าดิน ผีน้ำผีหนองด้วย เพราะบางคนเชื่อว่าบูชาผีบรรพบุรุษเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ส่วนการทำบุญกับพระก็หวังจะมีกินมีใช้ในภายหน้า

ขณะเดียวกันผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ก็มิใช้ว่าจะไม่นับถือผี เพราะความเชื่อเรื่องผีเป็นความเชื่อที่แน่นแฟ้นเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตมานาน ด้วยเหตุนี้ในหมู่บ้านของกะเหรี่ยงบางหมู่บ้านจึงมีทั้งวัด โบสถ์ และมีฮีโข่ประกอบพิธีทางผีไว้ในหมู่บ้านด้วยนอกจากความเชื่อในเรื่องผีต่าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันแก่พวกเขาแล้ว กะเหรี่ยงยังเชื่อในเรื่องขวัญซึ่งมีประจำตัวของแต่ละคน กะเหรี่ยงเชื่อว่าขวัญในร่างกายของคนเรามีทั้งหมด 32 ขวัญ แต่พวกเขาไม่สามารถนับได้หมดว่าอยู่ในส่วนไหนของร่างกาย เพียงแต่บอกได้ว่าอยู่ในส่วนที่สำคัญ ๆ ของร่างกาย เช่น ขวัญที่ศรีษะ ขวัญสองขวัญที่ใบหูทั้งสองข้าง นอกจากนั้นยังเชื่อว่าขวัญชอบที่จะหนีไปท่องเที่ยวตามความต้องการของมันเองและก็อาจจะถูกผีร้ายต่าง ๆ ทำร้าย หรือกักตัวไว้แล้วจะทำให้ผู้นั้นล้มป่วย การรักษาหรือวิธีที่จะช่วยเหลือคนเจ็บป่วยได้ก็คือ การล่อ หรือ เรียกขวัญให้กลับมาสู่คนป่วยนั้น พร้อมกับทำพิธีผูกข้อมือรับขวัญด้วย

อ้างอิง 

http://www.openbase.in.th/node/717

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s